Regler for senteret

  • Vis hensyn
  • Vask apparatet før og etter bruk.
  • Rydd opp etter deg.
  • Kun innesko er tillatt.
  • Registrer deg ved ankomst.
  • Barn skal ikke oppholde seg i treningsområdet.
  • Det er nulltoleranse for bruk av dop.
  • Det er ikke lov å fotografere eller filme andre uten samtykke.
  • Det er ikke lov å slippe inn ande personer på senteret som ikke er medlem. Dette fører til en bot på 1500 kroner.