rentsenter antidoping

Rent senter

Health Fitness er medlem av Antidoping Norge med ønske om et rent og sunt treningsmiljø. Vi tolererer ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.

www.antidoping.no