PÅMELDING -TRENINGSPROGRAM OG COACHING FOR 599,- PER MND