REGLER FOR SENTERET

  • Vis hensyn
  • Vask apparatet før og etter bruk
  • Rydd opp etter deg
  • Kun innesko er tillatt
  • Registrer deg ved ankomst
  • Barn skal ikke oppholde seg i treningsområdet
  • Det er nulltoleranse for bruk av dop
  • Det er ikke lov å fotografere eller filme andre uten samtykke
  • Det er ikke lov å slippe inn andre personer på senteret som ikke er medlem. Brudd medfører bot på kr 1500,-